Sunday, December 4, 2011

Interview with Waclaw Zimpel - part III

Waclaw Zimpel at Alchemia. 26.02.2008

Here's the last part of the interview with Waclaw Zimpe, the most casual part of our conversation. You can find Part I and Part II in the previous posts.  

8. The Light, Undivided, Hera - to Twoje najbardziej aktywne zespoły, jakie inne projekty jeszce prowadzisz i planujesz?

The Light zagra z pianistą Jimem Bakerem. To nowa sytuacja i bardzo się cieszę na to okazję. Z Klausem Kugelem myślimy o tym, żeby utworzyć jeszcze jeden zespół, nie mamy dokłagnego pomysłu na skład ale prawdopodobnie będzie to kwartet. Mamy też szerokie plany jeśli chodzi o Undivided, następna płyta będzie w jeszcze rozszerzonym składzie, ale na razie za wcześnie żeby o tym mówić więcej.
Te projekty, które istnieją, da mnie na dzisiaj wystarczające. W każdym mogę poświęcić się innemu aspektowi tego co mnie w muzyce interesuje. Undivided, Hera, The Light to zespoły, z którymi faktycznie i na bieżąco pracuje, w szczególności Hera, bo wszyscy mieszkamy w Warszawie i to jest taki prawdziwy working band. ale i Undivided i The Light to zespoły z którymi chcę cały czas pracować i poszukiwać nowych przestrzeni.
Gram też w orkiestrze Kena Anderman Resonance, w Reed Trio, w kwartecie klarnetowym Mikołaja Trzaski - IRCHA i to też niesamowicie inspirujące doświadczenia. Teraz coraz częściej gramy w duo z Michaelem Zerangiem. Trochę tych projektów jest.

The Light, Undivided, Herathose are your most active bands, what other projects are you currently a part of?


The Light will play with Jim Baker on piano. Thats a new situation for the band and Im very excited about that. I’am planning to create another band with Klaus Kugel. We dont have clear idea for the line up yet but it probably will be a quartet. In addition we have big plans for Undivided, next cd will be as well be made with an expanded band, but its too early to give any details.
Projects existing today are enough for me. I can dedicate myself to a different aspect of what interests me in music in each of those. Undivided, Hera, The Light, these are the bands Im really working with on a regular basis, especially Hera, since we all live in Warsaw is a true working band. But Undivided, The Light are also units that I want to continue on working with and look for a new musical areas.
Additionally I play in Ken Vandermarks orchestra Resonance, in Reed Trio, in Mikolaj Trzaska's clarinet quartet IRCHA and those are incredible inspiring experiences for me. Were playing with Michael Zerang as a duo more often now. All that makes a fair number of projects.


9. Jak oceniasz obecną scenę polską?

Bardzo dobrze oceniam. Najlepszym dowodem jest to, że po prostu jest z kim grać. Sporo ciekawych składów, coraz więcej nowych twarzy się pojawia, ludzi którzy wnoszą ciekawe rzeczy. W tej chwili wszystko się bardzo przenika. Scena polska praktycznie w całości współracuje ze sceną międzynarodową.
Jest ten niesamowity most miedzy polską a Chicago utworzony przez kilku organizatorów życia kulturalnego, Marka Winiarskiego, Wojtka Juszczaka, Wawrzyna Mąkinie. W samej Warszawie jest masa niesamowicie ciekawych muzyków.

What do You think about polish scene at this point?
Mikolaj Trzaska Ircha Clarinet Quartet - Lark Uprising

I think it's really strong. The best proof is that there’s so many people to play with. A lot of interesting bands, many new faces, people introducing new and interesting things. Beside, at this point everything is mixed. Almost the entire polish scene collaborates with the international one.
Theres this incredible bridge between Poland and Chicago, created by few organizers of cultural life - Marek Winiarski, Wojtek Juszczak, Wawrzyn Makinia. Only in Warsaw theres a plenty of creative musicians.

(note:
Marek Winiarski - Not Two records, artistic director of Autumn Jazz Festival in Krakow, Wojtek Juszczak - the director of Made in Chicago festival in Poznan, Wawrzyn Makinia - Multikulti label)


10. Czy jest ktoś z kim bardzo chciałbyś zagrać?

Na pewno bym chciał pograć z muzykami ludowymi z różnych kultury, bardzo bym chciał zagrać z muzykami z Arabskiej Afryki, z Czarnej Aryki, z Hindusami, szczególnie z północnych Indii no i cały czas planuje tam wyjazd, ale ciężko mi to idzie (śmiech). To jest moje marzenie, żeby jak najwięcej zagrać z rdzennymi przedstawicielami różnych kultur.
Jeśli chodzi o muzyków z, nazwijmy to, zachodniej sceny, to pracuje teraz z tyloma artystami, że trochę mnie przeraża perspektywa robienia czegoś z nowymi muzykami, aczkolwiek jestem oczywiście otwarty na współpracę z jak największą ilością ludzi. Natomiast chciałbym, żeby te zespoły które mam mogły częściej występować, żebym mógł pracować więcej z tymi, z którymi już pracuję.

Is there anyone in particular who you'd want to play with?

I definitely would want to play with native musicians from different root cultures, with musicians from Arab Africa, black Africa, with Hindi musicians, especially from the north India. Im constantly planning to go there but it hasnt been easy to plan this trip (laugh). My dream is to play as much as possible with native representatives of various cultures.
When it comes to let say western scene musicians, I work with so many artists that the possibility of doing something with new musicians terrifies me a bit.
Still, obviously, Im overy opened for any cooperation with possibly large number of people. Id want the bands I'm currently leading would have more possibilities to perform, so I could work more with the ones Im already working with.Waclaw Zimpel and Michael Zerang. Alchemia. 12.11.2011
11. Jakby wyprzedzając te plany gry z muzykami rdzennych kultur na koncertach często sięgasz po instrumenty ludowe, trombity, fujary, cały arsenał...

Rzeczywiście instrumenty ludowe się bardzo często pojawiają u mnie na scenie. One często tak proste, że nie można na nich za dużo świrować, trzeba grać coś bardzo konkretnego. Co, w moim odczuciu, powoduje zmniejszenie dystansu między muzykiem a publicznością. Poprzez grę na ludowych instrumentach bardzo dużo się uczę, także w perspektywie grania później na klarnecie. Poszukuję poprzez dźwięk bezpośredniego kontaktu z ludźmi, te ludowe instrumenty w tym pomagają

Życzę więc owocnych kontaktów, podróży do Indii i dziękuje za rozmowę.

Dziękuję również.

Being ahead of Your cooperation plans with root culture musicians, you reach for traditional ethnic instruments on stage like trombita, fujara, an entire arsenal...

Its true, ethnic instruments appear often in my performances. Theyre so simple that you cant really play anything too freaky, you have to do something concrete, substantial. I feel it shortens the distance between the musician and the audience. By playing on those instruments I learn a lot, even when it comes to playing the clarinet. Through sounds, I search for a direct contact with people, those ethnic instruments help me do that.

Then I wish you all the success in doing that, and that You'd realise Your plans and could enjoy the trip to India. Thank You very much for this conversation.

Thank you.

all the photos by Krzysztof Penarski
(The interview took place in Alchemia, on 13.11.2011. I want to thank Waclaw Zimpel for sharing his time and Katarzyna Dziubinska from translationg suggestions).

1 comment:

It feels great when someone's reading what I'm writing! Please leave a comment if there's anything on Your mind concerning the post (or other subjects) and come back soon.